Under 2007 rapporterades endast ett fall av mässling, ett ovaccinerat 2-årigt barn från Södermanland. Diagnosen laboratorieverifierades inte. Inga sekundärfall rapporterades.

Under den senaste tioårsperioden har ett par större utbrott rapporterats med 77 fall under 1997 i Göteborg och 59 fall under 2000 i Stockholm. Under de övriga åren rapporterades i genomsnitt 11 fall av mässling per år, variation från 3 fall 2003 till 21 fall 1999. Ingen säker trend kan urskiljas.

SSPE (Subakut skleroserande panencefalit). En ovanlig och allvarlig senkomplikation, SSPE, kan utvecklas efter genomgången mässling. Denna komplikation uppträder vanligen 6–8 år efter den akuta infektionen. Under året har en 22-årig kvinna, nyligen inflyttad från Kosovo, diagnostiserats med denna senkomplikation. Komplikationen är egentligen inte anmälningspliktig, eftersom den inte är smittsam.