Under 2009 anmäldes 3 fall av mässling. De mässlingsutbrott som rapporterats i flera andra länder i Europa har inte påverkat sjukdomsförekomsten i Sverige.
De insjuknade var 2 män och 1 kvinna i åldrarna 20–29 år. Alla hade smittats utomlands, i Schweiz, Italien respektive Storbritannien. Inga sekundärfall rapporterades. 2 av fallen angavs vara vaccinerade med minst 1 dos av vaccin mot mässling.