De stora mässlingsutbrotten som har rapporterats från andra länder i Europa, främst Bulgarien och Frankrike, har inte påverkat sjukdomsförekomsten i Sverige avsevärt.

Under 2010 anmäldes 6 laboratorieverifierade fall av mässling. De insjuknade var 2 barn, 12 och 14 år, och 4 vuxna i åldrarna 19–58 år. 4 personer hade smittats i samband med resor i Europa. 2 syskon hade smittats i Sverige, troligen av utländska släktingar.

1 fall, en 14-årig pojke på besök i Sverige, angavs vara vaccinerad med 2 doser av vaccin mot mässling. De övriga 5 fallen var ovaccinerade.

2 isolat skickades för genotypning till Folkhälsomyndigheten. Genotyp D4 påvisades i båda . D4 är den vanligaste genotypen som cirkulerar i Europa.