WHO Europaregionen har som mål att eliminera mässling och röda hund i regionen till 2015. För att uppnå målet ska vaccinationstäckning för 2 doser vara >95%. I ett antal länder ligger vaccinationstäckningen mycket lägre och cirkulation av mässlingvirus fortsätter. Under 2011 drabbades Europa av stora mässlingsutbrott och över 30000 fall rapporterades. Flest fall rapporterades från Frankrike och Rumänien. Majoriteten, 82%, av de insjuknade var ovaccinerade. 8 dödsfall och 27 fall av encefaliter till följd av mässling rapporterades till ECDC. I Sverige har vaccinationstäckningen hittills varit på en tillräckligt hög nivå och risken för inhemsk spridning av mässling är liten. Dock inträffar begränsad spridning kopplad till importfall.

Under 2011 anmäldes 26 laboratorieverifierade fall av mässling. De insjuknade var 5 barn mellan 8 månader och 6 år, 3 tonåringar och 18 vuxna i åldrarna 21-56 år. 17 personer hade smittats i samband med utlandsresor, varav 11 i Västeuropa och 6 i Asien. 9 personer hade smittats i Sverige, varav 7 var sekundärfall till importfallen. I Stockholm inträffade ett familjeutbrott med 2 insjuknade där smittkällan inte kunde spåras.

De flesta, 20 av 26 personer, var ovaccinerade. 3 personer angavs vara vaccinerade med 1 dos av vaccin mot mässling och för 3 saknades uppgift om vaccination.

4 utbrott inträffade med 2- 4 sammankopplade fall. I januari rapporterades ett utbrott på en internatskola i Jönköping där 3 elever hade insjuknat. I november smittades 2 besökare och 1 anställd på en vårdcentral i Stockholm i samband med att en smittad person sökte vård.

Av prover som hade skickats till Folkhälsomyndigheten kunde 20 genotypas. Genotyp D4 påvisades i 10 fall, D8 i 7 och D9 i 3 fall. D4 är den vanligaste genotypen som cirkulerar i Europa och D8 i Asien.