Meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:89,0%95,0%88,0%92,0%92,0%92,0%88,0%92,0%91,0%97,0%90,0%97,0%90,0%92,0%87,0%91,0%95,0%91,0%81,0%76,0%68,0%73,0%79,0%70,0%
Andel smittade utomlands:0,0%3,0%5,0%6,0%5,0%8,0%4,0%7,0%3,0%1,0%4,0%2,0%8,0%6,0%4,0%2,0%2,0%4,0%4,0%8,0%10,0%6,0%8,0%5,0%
Andel som saknar uppgift:11,0%2,0%7,0%2,0%3,0%0,0%8,0%1,0%6,0%2,0%6,0%1,0%2,0%2,0%9,0%7,0%3,0%5,0%15,0%16,0%22,0%21,0%13,0%25,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 81 rapporterade fall.

 • 57 (70,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 20 (25,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Danmark - 1
 2. USA - 1
 3. Saudiarabien - 1
 4. Spanien - 1

År 1998

Totalt 66 rapporterade fall.

 • 52 (79,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (13,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 1
 2. Danmark - 1
 3. Storbritannien - 1
 4. Grekland - 1
 5. Turkiet - 1

År 1999

Totalt 63 rapporterade fall.

 • 46 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 2
 2. Danmark - 1
 3. Storbritannien - 1

År 2000

Totalt 59 rapporterade fall.

 • 40 (68,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (10,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (22,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Cypern - 2
 2. Storbritannien - 1
 3. Europa - 1
 4. Irland - 1
 5. Italien - 1

År 2001

Totalt 75 rapporterade fall.

 • 57 (76,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (16,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Storbritannien - 1
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 3. Grekland - 1
 4. Spanien - 1
 5. Finland - 1
 6. Irland - 1

År 2002

Totalt 47 rapporterade fall.

 • 38 (81,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Storbritannien - 1
 2. Ryssland - 1

År 2003

Totalt 56 rapporterade fall.

 • 51 (91,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Pakistan - 1
 2. Ryssland - 1

År 2004

Totalt 58 rapporterade fall.

 • 55 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1

År 2005

Totalt 57 rapporterade fall.

 • 52 (91,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Kina - 1

År 2006

Totalt 53 rapporterade fall.

 • 46 (87,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Australien - 1
 2. Italien - 1

År 2007

Totalt 49 rapporterade fall.

 • 45 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Danmark - 1
 2. USA - 1
 3. Turkiet - 1

År 2008

Totalt 49 rapporterade fall.

 • 44 (90,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Filippinerna - 1
 2. Tyskland - 1
 3. Nederländerna - 1
 4. Thailand - 1

År 2009

Totalt 65 rapporterade fall.

 • 63 (97,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. USA - 1

År 2010

Totalt 68 rapporterade fall.

 • 61 (90,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 1
 2. Danmark - 1
 3. Spanien - 1

År 2011

Totalt 68 rapporterade fall.

 • 66 (97,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Europa - 1

År 2012

Totalt 106 rapporterade fall.

 • 96 (91,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Kina - 1
 2. Brasilien - 1
 3. Spanien - 1

År 2013

Totalt 74 rapporterade fall.

 • 68 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Danmark - 2
 2. USA - 1
 3. Cypern - 1
 4. Thailand - 1

År 2014

Totalt 49 rapporterade fall.

 • 43 (88,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Frankrike - 1
 2. Spanien - 1

År 2015

Totalt 53 rapporterade fall.

 • 49 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Japan - 2
 2. Ukraina - 1
 3. Italien - 1

År 2016

Totalt 62 rapporterade fall.

 • 57 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 1
 2. Österrike - 1
 3. Grekland - 1

År 2017

Totalt 49 rapporterade fall.

 • 45 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Belgien - 1
 2. Frankrike - 1
 3. Spanien - 1

År 2018

Totalt 56 rapporterade fall.

 • 49 (88,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 2
 2. Ukraina - 1

År 2019

Totalt 66 rapporterade fall.

 • 63 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Nordeuropa - 1
 2. Grekland - 1

År 2020

Totalt 18 rapporterade fall.

 • 16 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.