År 2000 var, liksom föregående år, en lugn säsong med totalt 59 anmälda meningokockfall. Två tredjedelar av de insjuknade, 39 personer, var under 25 år och elva av dessa var barn yngre än 5 år.

Fyrtiosju av fallen laboratorieanmäldes. Den vanligast isolerade serogruppen var som tidigare år grupp B (24/47 stammar). I övrigt fördelar sig de 47 isolaten enligt följande: 15 tillhör grupp C, en grupp Y, fem grupp W-135 och för två av 47 isolat har serogrupptillhörighet ej angivits. Tre av 44 stammar undersökta vid referenslaboratoriet hade nedsatt känslighet för PcG (MIC > 0,10 mg/L).

Kliniska uppgifter finns för 51 av fallen. 39/51 var smittade inom Sverige, sex personer var utlandssmittade och för sex fall saknas uppgift om smittland. Sju patienter har avlidit. Invasiv meningokocksjukdom i Sverige 2000.