Meningokocksjukdomsläget för år 2001 var trots en mindre ökning av antalet fall fortfarande mycket gott. Totalt anmäldes 75 fall av invasiv meningokockinfektion, varav 66 var odlingsverifierade och resterande endast kliniskt anmälda. Detta innebär att Sverige fortsatte att i ett europeiskt perspektiv tillhöra de länder med låg incidens av meningokockinfektion (mindre än ett fall per 100 000 invånare). De dominerande grupperna var barn yngre än fem år (19 personer, varav sju var yngre än ett år) och ungdomar i åldern 15-19 år (19 stycken). Antalet avlidna under året var endast fem, varav två i åldersgruppen yngre än fem år. Detta motsvarar en dödlighet i sjukdomen (case fatality rate) på 6,6 %.

Femtioåtta av fallen laboratorieanmäldes via det mikrobiologiska referenslaboratoriet i Örebro med uppgift om subtypning. Serogrupp B dominerade med 33 fall, 14 fall tillhörde serogrupp C, åtta fall serogrupp Y, två fall serogrupp W-135 och ett fall serogrupp 29E. Inte oväntat dominerade serogrupp B åldersgruppen yngre än fem år med 15 fall (utav 17 subtypade). För nionde året i rad påvisades inget fall av meningokockinfektion av serogrupp A i Sverige.

Tre av de 58 stammarna från likvor eller blod, undersökta vid referenslaboratoriet, uppvisade nedsatt känslighet för PcG (MIC >0,10 Mg/L), vilket låg i nivå med de två föregående åren.