Trender

Sverige har en låg och stabil incidens av meningokocksjukdom i jämförelse med många andra europeiska länder inklusive de nordiska.

En stor del av fallen i Europa inträffar hos barn under ett år och hos tonåringar. De flesta fallen i Europa förorsakas av grupp B följd av grupp C. Ett flertal länder har infört allmän vaccination av barn med konjugatvaccin mot grupp C och till följd av det har en minskning av antalet personer under 20 års ålder insjuknade i invasiv meningokock grupp C-sjukdom minskat i dessa länder. I Sverige har medelincidensen för grupp C under de senaste tio åren varit 0,2 fall per 100 000 invånare och år. Den låga incidensen har gjort att allmän vaccination inte har bedömts vara indicerad.

Kön och ålder

Under 2006 anmäldes 52 fall av meningokocksjukdom i Sverige, vilket motsvarar en incidens på 0,6 fall per 100 000 invånare. Antalet fall minskade för andra året i rad. Totalt avled 6 personer vilket gav en dödlighet på 11 %. Dödligheten i grupp C var som under året innan 6 % men hade för grupp B sjunkit från 8 till 2 %. Av dem som insjuknade med grupp B var de flesta i åldersgruppen 0–4 år (7 av 24) och av dem som insjuknade med grupp C var de flesta i åldersgruppen 15–19 år (4 av 15). Något fler män än kvinnor insjuknade.

I en mindre stad insjuknade 2 tonåringar i januari samt en tonåring i april, samtliga med identiska isolat av Neisseria meningitidis grupp C. De 2 förra tillfrisknade medan den senare avled.

I ett storstadsområde upptäcktes 2 kopplade fall, där 2 barn som gick på olika enheter på samma förskola insjuknade inom loppet av 2 dagar i Neisseria meningitidis grupp B. Båda barnen tillfrisknade.

Smittland

44 personer rapporterades smittade i Sverige och en i Australien och för 7 personer saknades information om smittland.

Laboratorierapportering och stamkarakterisering

49 av fallen var odlingsverifierade och det mikrobiologiska referenslaboratoriet i Örebro fick stammar från 44 av dessa fall.

Fördelningen av grupper bland de stammar som karakteriserats totalt var följande:

  • 24 grupp B, 15 grupp C, 5 grupp Y, 2 grupp W-135 och en var inte grupperingsbar. Internationellt räknar man en meningo-kock-stam med ett MIC-värde för bensylpenicillin <= 0,064 såsom känslig. Med denna definition var 18 % av stammarna inte fullt känsliga för bensylpenicillin. Motsvarande siffror var för 1999 var 9 %, 2000 16 %, 2001 14 %, 2002 36 %, 2003 20 %, 2004 23 % och 2005 23 %.