Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

MRSA är också en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
Andel smittade i Sverige:55,0%67,0%53,0%49,0%47,0%37,0%42,0%50,0%52,0%51,0%52,0%53,0%55,0%58,0%58,0%65,0%61,0%59,0%62,0%65,0%64,0%59,0%
Andel smittade utomlands:24,0%25,0%41,0%46,0%48,0%58,0%56,0%49,0%47,0%48,0%47,0%46,0%43,0%41,0%40,0%34,0%25,0%24,0%23,0%25,0%24,0%24,0%
Andel som saknar uppgift:21,0%8,0%6,0%5,0%5,0%5,0%2,0%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%2,0%1,0%2,0%1,0%14,0%17,0%15,0%10,0%12,0%17,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2000

Totalt 325 rapporterade fall.

 • 191 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 77 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 57 (17,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 10
 2. Storbritannien - 7
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 4. Spanien - 6
 5. Libanon - 6
 6. Cypern - 5
 7. Grekland - 4
 8. Ryssland - 3
 9. Turkiet - 3
 10. Polen - 2
 11. Iran - 2
 12. USA - 2
 13. Italien - 2
 14. Rumänien - 1
 15. Egypten - 1

År 2001

Totalt 425 rapporterade fall.

 • 272 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 100 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 53 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Grekland - 9
 2. Kina - 7
 3. Spanien - 6
 4. Storbritannien - 5
 5. Thailand - 5
 6. Turkiet - 5
 7. Iran - 3
 8. Libanon - 3
 9. Sydkorea - 3
 10. Indien - 3
 11. Asien - 2
 12. Egypten - 2
 13. Irak - 2
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
 15. Bosnien-Hercegovina - 2

År 2002

Totalt 437 rapporterade fall.

 • 286 (65,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 111 (25,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 40 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 10
 2. Spanien - 9
 3. Grekland - 9
 4. Storbritannien - 8
 5. USA - 8
 6. Sydkorea - 5
 7. Italien - 5
 8. Kazakstan - 4
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 4
 10. Filippinerna - 4
 11. Vitryssland - 3
 12. Kroatien - 3
 13. Japan - 3
 14. Australien - 3
 15. Ryssland - 2

År 2003

Totalt 545 rapporterade fall.

 • 337 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 125 (23,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 83 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Storbritannien - 10
 2. Thailand - 8
 3. USA - 8
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 5. Libanon - 6
 6. Grekland - 6
 7. Sydkorea - 6
 8. Polen - 4
 9. Iran - 4
 10. Bosnien-Hercegovina - 4
 11. Colombia - 4
 12. Spanien - 4
 13. Australien - 4
 14. Kroatien - 3
 15. Tyskland - 3

År 2004

Totalt 702 rapporterade fall.

 • 413 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 167 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 122 (17,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. USA - 13
 2. Filippinerna - 13
 3. Spanien - 12
 4. Storbritannien - 9
 5. Kosovo - 7
 6. Grekland - 6
 7. Tyskland - 5
 8. Panama - 4
 9. Bosnien-Hercegovina - 4
 10. Afghanistan - 4
 11. Thailand - 4
 12. Tunisien - 4
 13. Turkiet - 4
 14. Kroatien - 3
 15. Irak - 3

År 2005

Totalt 974 rapporterade fall.

 • 597 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 241 (25,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 136 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 27
 2. USA - 26
 3. Kina - 18
 4. Egypten - 10
 5. Storbritannien - 8
 6. Sri Lanka - 8
 7. Sydkorea - 7
 8. Filippinerna - 7
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 10. Kroatien - 5
 11. Cypern - 5
 12. Vietnam - 5
 13. Spanien - 5
 14. Italien - 5
 15. Chile - 4

År 2006

Totalt 1055 rapporterade fall.

 • 683 (65,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 358 (34,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. USA - 32
 2. Filippinerna - 24
 3. Thailand - 20
 4. Spanien - 20
 5. Kina - 17
 6. Sydkorea - 14
 7. Serbien och Montenegro - 13
 8. Vietnam - 13
 9. Iran - 12
 10. Storbritannien - 11
 11. Polen - 11
 12. Grekland - 11
 13. Egypten - 9
 14. Libanon - 8
 15. Indien - 8

År 2007

Totalt 1129 rapporterade fall.

 • 658 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 456 (40,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Serbien och Montenegro - 28
 2. Filippinerna - 28
 3. Kina - 25
 4. Colombia - 25
 5. Thailand - 22
 6. USA - 22
 7. Spanien - 18
 8. Indien - 18
 9. Irak - 17
 10. Grekland - 13
 11. Burundi - 12
 12. Tyskland - 11
 13. Syrien - 11
 14. Bosnien-Hercegovina - 9
 15. Polen - 8

År 2008

Totalt 1303 rapporterade fall.

 • 757 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 537 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 39
 2. Irak - 31
 3. Filippinerna - 29
 4. Indien - 28
 5. USA - 24
 6. Kina - 21
 7. Rumänien - 19
 8. Libanon - 19
 9. Vietnam - 17
 10. Spanien - 17
 11. Grekland - 15
 12. Serbien och Montenegro - 14
 13. Egypten - 14
 14. Somalia - 13
 15. Polen - 12

År 2009

Totalt 1478 rapporterade fall.

 • 817 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 631 (43,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 30 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Kina - 54
 2. Filippinerna - 43
 3. Irak - 33
 4. Vietnam - 32
 5. USA - 27
 6. Thailand - 23
 7. Egypten - 19
 8. Spanien - 17
 9. Sydkorea - 16
 10. Indien - 16
 11. Iran - 14
 12. Serbien och Montenegro - 13
 13. Polen - 11
 14. Grekland - 11
 15. Rumänien - 11

År 2010

Totalt 1580 rapporterade fall.

 • 836 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 732 (46,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Kina - 46
 2. Irak - 44
 3. Serbien och Montenegro - 38
 4. Filippinerna - 38
 5. Indien - 34
 6. Thailand - 32
 7. Rumänien - 28
 8. Spanien - 27
 9. USA - 24
 10. Iran - 20
 11. Sydkorea - 20
 12. Grekland - 17
 13. Kosovo - 16
 14. Taiwan - 14
 15. Egypten - 14

År 2011

Totalt 1879 rapporterade fall.

 • 972 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 877 (47,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 30 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Filippinerna - 74
 2. Irak - 52
 3. Serbien och Montenegro - 40
 4. Indien - 40
 5. Kina - 39
 6. Thailand - 37
 7. USA - 34
 8. Spanien - 29
 9. Kosovo - 25
 10. Somalia - 20
 11. Libanon - 20
 12. Rumänien - 18
 13. Iran - 17
 14. Vietnam - 17
 15. Grekland - 16

År 2012

Totalt 2094 rapporterade fall.

 • 1075 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1000 (48,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 19 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 71
 2. Filippinerna - 61
 3. Thailand - 53
 4. Egypten - 40
 5. Spanien - 36
 6. Kina - 34
 7. Syrien - 33
 8. Indien - 31
 9. Sri Lanka - 27
 10. Rumänien - 26
 11. Somalia - 26
 12. Afghanistan - 25
 13. Vietnam - 24
 14. USA - 21
 15. Kosovo - 20

År 2013

Totalt 2450 rapporterade fall.

 • 1262 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1159 (47,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 29 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 117
 2. Irak - 104
 3. Filippinerna - 58
 4. Afghanistan - 43
 5. Thailand - 40
 6. Somalia - 39
 7. Rumänien - 35
 8. Egypten - 35
 9. USA - 30
 10. Serbien - 29
 11. Spanien - 25
 12. Indien - 25
 13. Grekland - 22
 14. Kina - 21
 15. Colombia - 21

År 2014

Totalt 2917 rapporterade fall.

 • 1455 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1420 (49,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 42 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 183
 2. Irak - 98
 3. Filippinerna - 75
 4. Eritrea - 64
 5. Egypten - 44
 6. Thailand - 43
 7. Rumänien - 39
 8. Spanien - 35
 9. Palestinska Territorium, Ockuperad - 34
 10. Afghanistan - 34
 11. Somalia - 30
 12. USA - 29
 13. Pakistan - 29
 14. Grekland - 27
 15. Taiwan - 27

År 2015

Totalt 3880 rapporterade fall.

 • 1627 (42,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2156 (56,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 97 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 548
 2. Irak - 242
 3. Afghanistan - 122
 4. Eritrea - 80
 5. Filippinerna - 67
 6. Somalia - 58
 7. Turkiet - 57
 8. Egypten - 46
 9. Libanon - 43
 10. Iran - 42
 11. Rumänien - 39
 12. Thailand - 34
 13. USA - 32
 14. Utland - 31
 15. Vietnam - 30

År 2016

Totalt 4395 rapporterade fall.

 • 1641 (37,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2536 (58,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 218 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 787
 2. Irak - 365
 3. Afghanistan - 205
 4. Filippinerna - 78
 5. Egypten - 53
 6. Iran - 52
 7. Spanien - 48
 8. Turkiet - 47
 9. Thailand - 44
 10. Rumänien - 40
 11. Somalia - 40
 12. Vietnam - 35
 13. Kuwait - 33
 14. Eritrea - 32
 15. Grekland - 29

År 2017

Totalt 3730 rapporterade fall.

 • 1740 (47,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1796 (48,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 194 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 424
 2. Irak - 173
 3. Afghanistan - 71
 4. Turkiet - 63
 5. Filippinerna - 61
 6. Egypten - 45
 7. Thailand - 44
 8. Rumänien - 40
 9. Indien - 35
 10. Vietnam - 32
 11. Iran - 30
 12. Spanien - 28
 13. Italien - 28
 14. Serbien - 24
 15. Somalia - 24

År 2018

Totalt 3861 rapporterade fall.

 • 1911 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1761 (46,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 189 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 333
 2. Irak - 130
 3. Turkiet - 77
 4. Afghanistan - 77
 5. Filippinerna - 76
 6. Egypten - 65
 7. Somalia - 56
 8. Indien - 42
 9. Vietnam - 41
 10. Rumänien - 39
 11. Thailand - 36
 12. Grekland - 35
 13. Iran - 33
 14. Spanien - 33
 15. Pakistan - 31

År 2019

Totalt 3858 rapporterade fall.

 • 2034 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1573 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 251 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 179
 2. Irak - 135
 3. Turkiet - 79
 4. Afghanistan - 71
 5. Egypten - 58
 6. Indien - 57
 7. Filippinerna - 55
 8. Somalia - 42
 9. Pakistan - 40
 10. Thailand - 38
 11. Iran - 36
 12. Spanien - 31
 13. Bangladesh - 31
 14. Mongoliet - 31
 15. Rumänien - 29

År 2020

Totalt 3113 rapporterade fall.

 • 2088 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 778 (25,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 247 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 107
 2. Irak - 50
 3. Afghanistan - 39
 4. Somalia - 36
 5. Turkiet - 33
 6. Indien - 28
 7. Egypten - 27
 8. Thailand - 26
 9. Pakistan - 22
 10. Spanien - 20
 11. Mongoliet - 20
 12. Uganda - 20
 13. Vietnam - 19
 14. Filippinerna - 15
 15. Bangladesh - 15

År 2021

Totalt 632 rapporterade fall.

 • 349 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 152 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 131 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 22
 2. Irak - 17
 3. Egypten - 15
 4. Turkiet - 15
 5. Afghanistan - 11
 6. Somalia - 8
 7. Indien - 7
 8. Vietnam - 5
 9. Iran - 4
 10. Kenya - 4
 11. Kamerun - 3
 12. Libanon - 3
 13. Grekland - 3
 14. Rumänien - 3
 15. Kuba - 3