Mjältbrand klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Mjältbrand är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Mjältbrand 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga humanfall av mjältbrand i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat ett miljöprov med frågeställning mjältbrand.

Läs mer