Mjältbrand klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mjältbrand är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Mjältbrand 2018

Sammanfattning och bedömning

Inget fall av mjältbrand har rapporterats i Sverige under 2018. Sett ur ett europeiskt perspektiv har ett humanfall rapporterats från Ukraina med koppling till fall bland nötkreatur. Mindre utbrott bland olika djurslag har även rapporterats från Europa. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under 2018 analyserat ett humanprov med frågeställning mjältbrand.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om mjältbrand
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Laboratoriediagnostik av mjältbrand
WHO:s manual för handläggning av mjältbrand hos människa och djur (2008)
SVA:s information om mjältbrand
Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s statistiköversikt