Mjältbrand klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mjältbrand är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Mjältbrand 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga humanfall av mjältbrand i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året inte analyserat några humanprov med frågeställning mjältbrand.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om mjältbrand
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Laboratoriediagnostik av mjältbrand
WHO:s manual för handläggning av mjältbrand hos människa och djur (2008)
SVA:s information om mjältbrand
Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s statistiköversikt