Mjältbrand – sjukdomsstatistik

Lyssna

Mjältbrand klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mjältbrand är en smittspårningspliktig sjukdom.

Annan benämning: Antrax.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Mjältbrand 2008

I början på december konstaterades den mycket ovanliga sjukdomen mjältbrand på en nötkreatursgård i Halland. Det upptäcktes att 13 djur som avlidit under en kort tid hade mjältbrand. Gården spärrades och samtliga resterande djur avlivades i förebyggande syfte. Diagnosen antrax ställdes på Statens Veterinärmedicinska Anstalt och bekräftades vid analyser på Smittskyddsinstitutet.

Personer som varit i kontakt med gården, djuren eller prover eller annat material från djuren identifierades och gavs antibiotikabehandling i förebyggande syfte och några humanfall inträffade aldrig. Totalt fick cirka 100 personer i hela landet profylax varav ett 20-tal från Halland. Mjältbrand smittar inte mellan människor och de som blivit exponerade för smittkällan var inte smittsamma.

En grundlig utredning gjordes men källan till smittan har ännu inte hittats. Alla miljöprover som tagits på gården har varit negativa. Sanering av mark och byggnader pågår nu på den drabbade gården.

Mjältbrand är en allvarlig, akut bakteriell infektionssjukdom som kan drabba många djurslag, framför allt gräsätare men även människan. Sjukdomen förekommer i princip i hela världen men har varit mycket ovanlig i modern tid i Sverige. Historiskt har vi dock haft flera mjältbrandsutbrott. Det senaste inträffade 1981. Om mjältbrandsbakterier utsätts för syre bildar de sporer.

Mjältbrandssporerna är mycket tåliga och kan överleva länge i jorden på platser där djur som dött i mjältbrand begravts. Om de långt senare kommer till ytan igen kan de infektera djur, som i sin tur kan smitta vidare till människor.