Mjältbrand – sjukdomsstatistik

Lyssna

Mjältbrand klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mjältbrand är en smittspårningspliktig sjukdom.

Annan benämning: Antrax.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Mjältbrand 2018

Sammanfattning och bedömning

Inget fall av mjältbrand har rapporterats i Sverige under 2018. Sett ur ett europeiskt perspektiv har ett humanfall rapporterats från Ukraina med koppling till fall bland nötkreatur. Mindre utbrott bland olika djurslag har även rapporterats från Europa. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under 2018 analyserat ett humanprov med frågeställning mjältbrand.

Läs mer