Mjältbrand – sjukdomsstatistik

Lyssna

Mjältbrand klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mjältbrand är en smittspårningspliktig sjukdom.

Annan benämning: Antrax.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Mjältbrand 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga humanfall av mjältbrand i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året inte analyserat några humanprov med frågeställning mjältbrand.

Läs mer