Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga humanfall av mjältbrand i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat ett miljöprov med frågeställning mjältbrand.

Läs mer