Under 2008 anmäldes 11 fall av papegojsjuka av vilka 8 angavs ha smittats i Sverige. Samtliga av de rapporterade fallen var i 50- till 80-årsåldern, 3 kvinnor och 8 män.

Smittvägen antas i flera fall ha varit matning av vilda småfåglar och städning av fågelbord.