Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Paratyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Paratyfoidfeber 1999

Det normala antalet anmälda fall av paratyfoidfeber har brukat vara 20 till 30 per år. Under 1999 hade denna siffra flerdubblats med anledning av det utbrott som skedde i turistorten Alanya, Turkiet. Totalt hade 95 fall rapporterats varav 80 personer tillhörde detta utbrott. Ingen person hade smittats i Sverige.