Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Paratyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Paratyfoidfeber 2001

Tjugoett fall rapporterades under året, varav tre personer var smittade i Sverige. Sjutton personer uppgavs smittade utomlands, varav 13 personer i Asien, två i Afrika och två i Sydamerika. Enligt de tjugo laboratorieanmälningarna som inkom var nio personer smittade med S. Paratyphi A och 11 personer med S. Paratyphi B.