Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Paratyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Paratyfoidfeber 2002

Antalet paratyfoidfall har under flera år legat på en konstant låg nivå, med ett tjugotal rapporterade fall totalt och ett litet fåtal i Sverige. Inget utbrott rapporterades under året.