Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Paratyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Paratyfoidfeber 2003

Trenden var oförändrad från tidigare år. Samtliga fall under 2003 uppgavs vara smittade utomlands. Som vanligt dominerade Asien med nära 90 % av fallen.

80 % av fallen anmäldes under årets andra halva och inte ett enda under de tre första månaderna.

En ovanligt stor andel (3/4) av de smittade personerna var unga kvinnor och inget fall över 50 år anmäldes.