Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Paratyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:40,0%0,0%8,0%11,0%0,0%0,0%20,0%0,0%6,0%25,0%5,0%0,0%6,0%64,0%6,0%14,0%17,0%0,0%15,0%14,0%11,0%0,0%26,0%15,0%
Andel smittade utomlands:60,0%100,0%83,0%89,0%100,0%91,0%80,0%89,0%94,0%75,0%95,0%95,0%88,0%32,0%94,0%86,0%83,0%100,0%81,0%81,0%89,0%99,0%63,0%81,0%
Andel som saknar uppgift:0,0%0,0%9,0%0,0%0,0%9,0%0,0%11,0%0,0%0,0%0,0%5,0%6,0%4,0%0,0%0,0%0,0%0,0%4,0%5,0%0,0%1,0%11,0%4,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 26 rapporterade fall.

 • 4 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 21 (81,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 5
 2. Vietnam - 3
 3. Pakistan - 2
 4. Indien - 2
 5. Frankrike - 1
 6. Syrien - 1
 7. Asien - 1
 8. Malaysia - 1
 9. Thailand - 1
 10. Bulgarien - 1
 11. Bangladesh - 1
 12. Marocko - 1
 13. Indonesien - 1

År 1998

Totalt 27 rapporterade fall.

 • 7 (26,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 17 (63,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 6
 2. Indien - 3
 3. Turkiet - 2
 4. Bangladesh - 1
 5. Sri Lanka - 1
 6. Syrien - 1
 7. Spanien - 1
 8. Maldiverna - 1
 9. Indonesien - 1

År 1999

Totalt 94 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 93 (99,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 79
 2. Pakistan - 4
 3. Tunisien - 2
 4. Bangladesh - 1
 5. Grekland - 1
 6. Sri Lanka - 1
 7. Marocko - 1
 8. Dominikanska republiken - 1
 9. Thailand - 1
 10. Albanien - 1
 11. Nepal - 1

År 2000

Totalt 18 rapporterade fall.

 • 2 (11,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 16 (89,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 3
 2. Syrien - 2
 3. Dominikanska republiken - 1
 4. Asien - 1
 5. Bolivia - 1
 6. Thailand - 1
 7. Afrika - 1
 8. Bangladesh - 1
 9. Pakistan - 1
 10. Turkiet - 1
 11. Zimbabwe - 1
 12. Laos - 1
 13. Nepal - 1

År 2001

Totalt 21 rapporterade fall.

 • 3 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 17 (81,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Pakistan - 3
 2. Eritrea - 2
 3. Thailand - 2
 4. Irak - 2
 5. Indien - 2
 6. Bolivia - 1
 7. Iran - 1
 8. Turkiet - 1
 9. Kambodja - 1
 10. Peru - 1
 11. Nepal - 1

År 2002

Totalt 26 rapporterade fall.

 • 4 (15,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 21 (81,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Bangladesh - 4
 2. Turkiet - 4
 3. Indien - 3
 4. Pakistan - 2
 5. Indonesien - 2
 6. Peru - 2
 7. Filippinerna - 1
 8. Irak - 1
 9. Chile - 1
 10. Thailand - 1

År 2003

Totalt 17 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 17 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 4
 2. Indien - 3
 3. Pakistan - 2
 4. Indonesien - 2
 5. Thailand - 2
 6. Norge - 1
 7. Etiopien - 1
 8. Asien - 1
 9. Polen - 1

År 2004

Totalt 29 rapporterade fall.

 • 5 (17,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 24 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 12
 2. Turkiet - 4
 3. Bangladesh - 2
 4. Nicaragua - 1
 5. Syrien - 1
 6. Marocko - 1
 7. Asien - 1
 8. Kambodja - 1
 9. Thailand - 1

År 2005

Totalt 21 rapporterade fall.

 • 3 (14,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 18 (86,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 6
 2. Bangladesh - 4
 3. Pakistan - 2
 4. Turkiet - 2
 5. Irak - 1
 6. Indonesien - 1
 7. Bolivia - 1
 8. Peru - 1

År 2006

Totalt 31 rapporterade fall.

 • 2 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 29 (94,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 13
 2. Thailand - 3
 3. Bangladesh - 2
 4. Turkiet - 2
 5. Peru - 2
 6. Malaysia - 1
 7. Bolivia - 1
 8. Filippinerna - 1
 9. Pakistan - 1
 10. Armenien - 1
 11. Nigeria - 1
 12. Chile - 1

År 2007

Totalt 28 rapporterade fall.

 • 18 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (32,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 3
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
 3. Bangladesh - 1
 4. Pakistan - 1
 5. Kambodja - 1
 6. Bolivia - 1

År 2008

Totalt 17 rapporterade fall.

 • 1 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 15 (88,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 6
 2. Bangladesh - 4
 3. Pakistan - 2
 4. Turkiet - 1
 5. Senegal - 1
 6. Kuba - 1

År 2009

Totalt 21 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 20 (95,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Bolivia - 4
 2. Indien - 4
 3. Indonesien - 3
 4. Senegal - 2
 5. Bulgarien - 2
 6. Irak - 1
 7. Bangladesh - 1
 8. Turkiet - 1
 9. Thailand - 1
 10. Nepal - 1

År 2010

Totalt 19 rapporterade fall.

 • 1 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 18 (95,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 10
 2. Bangladesh - 3
 3. Nepal - 2
 4. Kroatien - 1
 5. Asien - 1
 6. Thailand - 1

År 2011

Totalt 8 rapporterade fall.

 • 2 (25,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (75,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 4
 2. Afghanistan - 1
 3. Sri Lanka - 1

År 2012

Totalt 17 rapporterade fall.

 • 1 (6,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 16 (94,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 5
 2. Bangladesh - 4
 3. Nepal - 3
 4. Pakistan - 2
 5. Vietnam - 1
 6. Sri Lanka - 1

År 2013

Totalt 9 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (89,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Bangladesh - 2
 2. Kambodja - 2
 3. Indien - 2
 4. Saudiarabien - 1
 5. Nepal - 1

År 2014

Totalt 10 rapporterade fall.

 • 2 (20,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 3
 2. Irak - 1
 3. Pakistan - 1
 4. Turkiet - 1
 5. Senegal - 1
 6. Peru - 1

År 2015

Totalt 11 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (91,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Bangladesh - 3
 2. Pakistan - 3
 3. Irak - 2
 4. Sydostasien - 1
 5. Nepal - 1

År 2016

Totalt 5 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 3
 2. Myanmar - 1
 3. Senegal - 1

År 2017

Totalt 19 rapporterade fall.

 • 2 (11,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 17 (89,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 6
 2. Irak - 4
 3. Myanmar - 2
 4. Argentina - 1
 5. Pakistan - 1
 6. Turkiet - 1
 7. Indonesien - 1
 8. Bolivia - 1

År 2018

Totalt 12 rapporterade fall.

 • 1 (8,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Pakistan - 3
 2. Irak - 2
 3. Indien - 2
 4. Bangladesh - 1
 5. Senegal - 1
 6. Thailand - 1

År 2019

Totalt 14 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Pakistan - 5
 2. Indien - 5
 3. Irak - 2
 4. Argentina - 1
 5. Grekland - 1

År 2020

Totalt 5 rapporterade fall.

 • 2 (40,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (60,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 2
 2. Bangladesh - 1