Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Paratyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/01/0,341/0,340/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/01/0,311/0,320/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/01/0,780/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/01/0,270/01/0,280/01/0,290/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/01/0,420/00/00/0
Kronoberg0/00/01/0,500/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/01/0,390/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Skåne0/01/0,071/0,073/0,220/01/0,071/0,072/0,151/0,071/0,072/0,16
Stockholm5/0,219/0,374/0,177/0,304/0,175/0,223/0,131/0,049/0,423/0,149/0,43
Södermanland0/00/00/01/0,340/00/00/00/00/00/01/0,36
Uppsala0/00/01/0,264/1,080/01/0,281/0,281/0,281/0,290/00/0
Värmland0/00/00/01/0,350/00/01/0,360/01/0,360/00/0
Västerbotten0/00/01/0,370/00/00/00/00/00/01/0,380/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,79
Västra Götaland0/03/0,171/0,051/0,050/02/0,122/0,123/0,182/0,122/0,124/0,25
Örebro0/00/00/01/0,330/00/00/00/01/0,350/00/0
Östergötland0/00/00/01/0,210/00/00/01/0,221/0,231/0,231/0,23
Totalt5/0,0414/0,1312/0,1119/0,185/0,0511/0,1110/0,109/0,0917/0,178/0,0819/0,20