Paratyfoidfeber – sjukdomsstatistik

Lyssna

Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Paratyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Paratyfoidfeber 2000

Under år 2000 rapporterades 18 fall. Detta var avsevärt färre än de 94 fall som rapporterades under år 1999, då ett utbrott av paratyfoidfeber på turistorten Alanya i Turkiet berörde många svenskar. Normalt rapporteras runt 25 fall per år. Endast två personer var smittade i landet, övriga 16 personer var smittade utomlands. Av dessa var åtta personer smittade i Asien.