Paratyfoidfeber – sjukdomsstatistik

Lyssna

Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Paratyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Paratyfoidfeber 2010

Paratyfoidfeber ger liksom tyfoidfeber en svår salmonellainfektion och bakterien Salmonella Paratyphi förekommer nästan bara hos människa. Sjukdomen är liksom tyfoidfeber ovanlig i Sverige. Under 2010 anmäldes 19 fall varav 18 var utlandssmittade. De vanligaste smittländerna var Indien, Bangladesh och Nepal. De flesta insjuknade var vuxna, framför allt i åldersgruppen 50–59 år (32 %) och 20–24 år (26 %). Könsfördelningen var jämn. Flest fall anmäldes under juli månad.