Det normala antalet anmälda fall av paratyfoidfeber har brukat vara 20 till 30 per år. Under 1999 hade denna siffra flerdubblats med anledning av det utbrott som skedde i turistorten Alanya, Turkiet. Totalt hade 95 fall rapporterats varav 80 personer tillhörde detta utbrott. Ingen person hade smittats i Sverige.