Under år 2000 rapporterades 18 fall. Detta var avsevärt färre än de 94 fall som rapporterades under år 1999, då ett utbrott av paratyfoidfeber på turistorten Alanya i Turkiet berörde många svenskar. Normalt rapporteras runt 25 fall per år. Endast två personer var smittade i landet, övriga 16 personer var smittade utomlands. Av dessa var åtta personer smittade i Asien.