Antalet paratyfoidfall har under flera år legat på en konstant låg nivå, med ett tjugotal rapporterade fall totalt och ett litet fåtal i Sverige. Inget utbrott rapporterades under året.