Trenden var oförändrad från tidigare år. Samtliga fall under 2003 uppgavs vara smittade utomlands. Som vanligt dominerade Asien med nära 90 % av fallen.

80 % av fallen anmäldes under årets andra halva och inte ett enda under de tre första månaderna.

En ovanligt stor andel (3/4) av de smittade personerna var unga kvinnor och inget fall över 50 år anmäldes.