Paratyfoidfeber ger liksom tyfoidfeber en svår salmonellainfektion och bakterien Salmonella Paratyphi förekommer nästan bara hos människa. Sjukdomen är liksom tyfoidfeber ovanlig i Sverige. Under 2010 anmäldes 19 fall varav 18 var utlandssmittade. De vanligaste smittländerna var Indien, Bangladesh och Nepal. De flesta insjuknade var vuxna, framför allt i åldersgruppen 50–59 år (32 %) och 20–24 år (26 %). Könsfördelningen var jämn. Flest fall anmäldes under juli månad.