Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades totalt 12 fall av paratyfoidfeber varav nio var kvinnor (figur 1). Medianåldern var 17 år och åldersspridningen var 0 till 66 år. Under året rapporterades ett fall av paratyfoidfeber med okänd smittkälla som smittades i Sverige. De utlandssmittade fallen var från Pakistan, Indien och Irak.

Paratyfoidfeber är fortsatt mycket ovanlig i Sverige och majoriteten av fallen smittas utomlands.

Figur 1. Antal fall med paratyfoidfeber under åren 2009–2018.

Graf över antalet fall med paratyfoidfeber 2009-2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om paratyfoidfeber
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)