Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades totalt 14 fall av paratyfoidfeber varav 9 var kvinnor (figur 1). Medianåldern var 30 år (spridning 4–70 år). Samtliga fall rapporterades som smittade utomlands, de flesta i Indien (n=5), Pakistan (n=5) och Irak (n=2). För elva av fallen påvisades smittan i blod vilket är kännetecknande för allvarligare infektion. Isolat från 12 av 14 fall typades med helgenomsekvensering. Jämförelser av sekvenserna visade att två personer som besökt Indien hade smittats av en identisk stam av paratyphi A medan två personer som besökt Irak bar på en identisk stam av paratyphi B.

Paratyfoidfeber är fortsatt en ovanlig sjukdom i Sverige och majoriteten av fallen smittas utomlands, främst i länder i södra Asien.

Figur 1. Antal fall med paratyfoidfeber under åren 2010–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om paratyfoidfeber
Tabellsamling – årsrapporter 2019