Bakgrund

Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis och förekommer fortfarande endemiskt i några områden i världen. I USA rapporteras årligen ett tiotal fall av framför allt böldpest från landsbygdsmiljö i landets västra delar. Bland andra länder i världen som rapporterar återkommande förekomst av pest återfinns Madagaskar, Demokratiska republiken Kongo och Peru.

Utfall

Inget fall av pest har rapporterats i Sverige under 2017 och inga analyser för Yersinia pestis har utförts.

Utbrott

I augusti 2017 bröt en epidemi ut på Madagaskar som fram till slutet av november, då utbrottet enligt WHO bedömdes vara under kontroll, förorsakade 2 384 fall inklusive 207 dödsfall. Smittspridningen på Madagaskar 2017 beskrivs som det största dokumenterade pestutbrottet i modern tid.

Sammanfattande bedömning

Pest kommer även i framtiden att utgöra ett hot mot människors hälsa i vissa delar av världen. Folkhälsomyndigheten bevakar omvärldssituationen och bistår sjukvården med laboratoriediagnostik vid misstanke om pest.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om pest

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Laboratoriediagnostik av pest

Bevakning av utbrottet på Madagaskar 2017

Information om IHR

WHO:s utbrottsrapportering inklusive Madagaskar

WHO:s information om pest

WHO:s information om förbättrade laboratorierutiner på Madagaskar

CDC:s information om pest i USA