Pest 2018

Sammanfattning och bedömning

Inget fall av pest har rapporterats i Sverige under 2018. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under 2018 analyserat prover från en individ med frågeställning pest. Pest förekommer fortfarande endemiskt i några områden i världen. Madagaskar tillhör de länder som återkommande rapporterar förekomst av pest; landet drabbades hösten 2017 av ett stort utbrott med över 2000 fall men under 2018 har smittspridningen varit mindre omfattande.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om pest
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Laboratoriediagnostik av pest
WHO:s information om pest
Pest på Madagaskar 2018 (Relief Web)

Gå till toppen av sidan