Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av pest i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året inte analyserat några prover med frågeställning pest. Pest förekommer fortfarande endemiskt i några områden i världen.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om pest
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Laboratoriediagnostik av pest
WHO:s information om pest