Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:58,0%47,0%64,0%65,0%69,0%69,0%49,0%49,0%46,0%47,0%44,0%49,0%50,0%54,0%65,0%68,0%61,0%56,0%58,0%59,0%58,0%48,0%44,0%36,0%38,0%40,0%
Andel smittade utomlands:4,0%4,0%4,0%11,0%7,0%13,0%40,0%34,0%30,0%26,0%15,0%16,0%13,0%16,0%12,0%10,0%13,0%11,0%10,0%10,0%12,0%8,0%8,0%8,0%6,0%5,0%
Andel som saknar uppgift:38,0%49,0%32,0%24,0%24,0%18,0%11,0%17,0%24,0%27,0%41,0%35,0%37,0%30,0%23,0%22,0%26,0%33,0%32,0%31,0%30,0%44,0%48,0%56,0%56,0%55,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 896 rapporterade fall.

 • 360 (40,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 43 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 493 (55,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 387
 2. Sydkorea - 8
 3. Rumänien - 7
 4. Vietnam - 7
 5. Colombia - 2
 6. Kina - 2
 7. Indien - 2
 8. Tyskland - 1
 9. Storbritannien - 1
 10. Frankrike - 1
 11. Ryssland - 1
 12. Spanien - 1
 13. Somalia - 1
 14. Bulgarien - 1
 15. Jordanien - 1

År 1998

Totalt 840 rapporterade fall.

 • 321 (38,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 51 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 468 (56,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 356
 2. Ryssland - 8
 3. Kina - 7
 4. Finland - 5
 5. Vietnam - 4
 6. Colombia - 3
 7. Saudiarabien - 2
 8. Turkiet - 2
 9. Indien - 2
 10. Italien - 2
 11. Singapore - 1
 12. Frankrike - 1
 13. Asien - 1
 14. Polen - 1
 15. Bosnien och Hercegovina - 1

År 1999

Totalt 724 rapporterade fall.

 • 258 (36,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 60 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 406 (56,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 304
 2. Vietnam - 9
 3. Ryssland - 6
 4. Sydkorea - 5
 5. Thailand - 4
 6. Kina - 4
 7. Colombia - 4
 8. Polen - 3
 9. Ukraina - 3
 10. Singapore - 2
 11. Nordkorea - 2
 12. Spanien - 2
 13. Israel - 2
 14. Indien - 2
 15. Frankrike - 1

År 2000

Totalt 689 rapporterade fall.

 • 304 (44,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 57 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 328 (48,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 262
 2. Ryssland - 8
 3. Vietnam - 6
 4. Colombia - 5
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 4
 6. Sydkorea - 4
 7. Spanien - 4
 8. Kina - 3
 9. Rumänien - 2
 10. Asien - 2
 11. Utland - 2
 12. Estland - 2
 13. Italien - 2
 14. Saudiarabien - 1
 15. Thailand - 1

År 2001

Totalt 626 rapporterade fall.

 • 298 (48,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 52 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 276 (44,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 200
 2. Kina - 6
 3. Thailand - 4
 4. Vietnam - 4
 5. Ryssland - 3
 6. Frankrike - 3
 7. Polen - 3
 8. Colombia - 3
 9. Sydafrika - 3
 10. Irak - 2
 11. Iran - 2
 12. Sydkorea - 2
 13. USA - 2
 14. Israel - 2
 15. Eritrea - 1

År 2002

Totalt 525 rapporterade fall.

 • 303 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 61 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 161 (30,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 113
 2. Kina - 8
 3. Sydkorea - 6
 4. Colombia - 5
 5. Ryssland - 4
 6. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 4
 7. Libanon - 4
 8. Taiwan - 3
 9. Thailand - 2
 10. Turkiet - 2
 11. USA - 2
 12. Spanien - 2
 13. Ukraina - 2
 14. Storbritannien - 1
 15. Asien - 1

År 2003

Totalt 560 rapporterade fall.

 • 329 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 54 (10,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 177 (31,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 122
 2. Kina - 23
 3. Thailand - 7
 4. Ryssland - 5
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 5
 6. Ukraina - 2
 7. Sydafrika - 2
 8. Vitryssland - 1
 9. Colombia - 1
 10. Frankrike - 1
 11. Libanon - 1
 12. Asien - 1
 13. Bulgarien - 1
 14. Vietnam - 1
 15. Nederländerna - 1

År 2004

Totalt 647 rapporterade fall.

 • 378 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 66 (10,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 203 (32,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 143
 2. Kina - 24
 3. Thailand - 5
 4. Ryssland - 4
 5. Sydkorea - 4
 6. Etiopien - 3
 7. Egypten - 2
 8. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
 9. Spanien - 2
 10. Libanon - 2
 11. Marocko - 2
 12. Vitryssland - 1
 13. Kroatien - 1
 14. Singapore - 1
 15. Frankrike - 1

År 2005

Totalt 680 rapporterade fall.

 • 382 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 78 (11,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 220 (33,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 174
 2. Kina - 33
 3. Vietnam - 8
 4. Thailand - 4
 5. Sydkorea - 4
 6. Storbritannien - 2
 7. Ryssland - 2
 8. Asien - 2
 9. Bosnien och Hercegovina - 2
 10. Iran - 2
 11. Colombia - 2
 12. Syrien - 2
 13. Litauen - 1
 14. Frankrike - 1
 15. Egypten - 1

År 2006

Totalt 589 rapporterade fall.

 • 357 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 75 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 157 (26,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 152
 2. Kina - 32
 3. Vietnam - 7
 4. Thailand - 5
 5. Sydkorea - 3
 6. Serbien och Montenegro - 3
 7. Ryssland - 2
 8. Turkiet - 2
 9. Spanien - 2
 10. Indien - 2
 11. Storbritannien - 1
 12. Frankrike - 1
 13. Rumänien - 1
 14. Somalia - 1
 15. Asien - 1

År 2007

Totalt 669 rapporterade fall.

 • 454 (68,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 64 (10,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 151 (22,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 146
 2. Kina - 25
 3. Thailand - 7
 4. Vietnam - 5
 5. Bolivia - 3
 6. Indien - 3
 7. Polen - 2
 8. Turkiet - 2
 9. Spanien - 2
 10. Kenya - 2
 11. Burundi - 1
 12. Afghanistan - 1
 13. Nordkorea - 1
 14. Irak - 1
 15. Etiopien - 1

År 2008

Totalt 563 rapporterade fall.

 • 367 (65,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 69 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 127 (23,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 126
 2. Kina - 18
 3. Thailand - 7
 4. Vietnam - 6
 5. Sydkorea - 5
 6. Irak - 3
 7. Taiwan - 3
 8. Indien - 3
 9. Somalia - 2
 10. Turkiet - 2
 11. Libanon - 2
 12. Afghanistan - 1
 13. Storbritannien - 1
 14. Frankrike - 1
 15. Rumänien - 1

År 2009

Totalt 445 rapporterade fall.

 • 240 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 73 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 132 (30,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 130
 2. Kina - 18
 3. Vietnam - 8
 4. Thailand - 7
 5. Irak - 7
 6. Sydkorea - 3
 7. Frankrike - 2
 8. Saudiarabien - 2
 9. Colombia - 2
 10. Spanien - 2
 11. Kenya - 2
 12. Sydafrika - 2
 13. Taiwan - 2
 14. Indien - 2
 15. Ryssland - 1

År 2010

Totalt 408 rapporterade fall.

 • 205 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 51 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 152 (37,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 152
 2. Kina - 12
 3. Thailand - 4
 4. Spanien - 4
 5. Sydafrika - 3
 6. Taiwan - 3
 7. Iran - 2
 8. Turkiet - 2
 9. Kenya - 2
 10. Afghanistan - 1
 11. Sudan - 1
 12. Somalia - 1
 13. Utland - 1
 14. Etiopien - 1
 15. Sydkorea - 1

År 2011

Totalt 313 rapporterade fall.

 • 153 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 51 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 109 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 109
 2. Kina - 14
 3. Irak - 5
 4. Sydafrika - 3
 5. Litauen - 2
 6. Thailand - 2
 7. Iran - 2
 8. Turkiet - 2
 9. Etiopien - 2
 10. Colombia - 2
 11. Libanon - 2
 12. Kenya - 2
 13. Mongoliet - 2
 14. Afghanistan - 1
 15. Eritrea - 1

År 2012

Totalt 233 rapporterade fall.

 • 103 (44,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 34 (15,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 96 (41,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 94
 2. Kina - 9
 3. Irak - 3
 4. Colombia - 2
 5. Syrien - 2
 6. Thailand - 2
 7. Etiopien - 2
 8. Ryssland - 1
 9. Spanien - 1
 10. Kazakstan - 1
 11. Polen - 1
 12. Jordanien - 1
 13. Iran - 1
 14. Serbien och Montenegro - 1
 15. Tunisien - 1

År 2013

Totalt 53 rapporterade fall.

 • 25 (47,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (26,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (27,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 14
 2. Syrien - 7
 3. Kina - 2
 4. Sydeuropa - 1
 5. Irak - 1
 6. Australien - 1
 7. Jordanien - 1
 8. Bosnien och Hercegovina - 1

År 2014

Totalt 70 rapporterade fall.

 • 32 (46,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 21 (30,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (24,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 17
 2. Egypten - 3
 3. Turkiet - 3
 4. Rumänien - 2
 5. Kina - 2
 6. USA - 1
 7. Syrien - 1
 8. Spanien - 1
 9. Libanon - 1
 10. Thailand - 1
 11. Kenya - 1
 12. Bulgarien - 1
 13. Irak - 1
 14. Australien - 1
 15. Sydafrika - 1

År 2015

Totalt 59 rapporterade fall.

 • 29 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 20 (34,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (17,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 9
 2. - 8
 3. Afghanistan - 2
 4. Korea, demokratiska folkrepubliken - 1
 5. Sydostasien - 1
 6. Afrika - 1
 7. Irak - 1
 8. Vietnam - 1
 9. Iran - 1
 10. Turkiet - 1
 11. Indien - 1
 12. Italien - 1

År 2016

Totalt 67 rapporterade fall.

 • 33 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 27 (40,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Syrien - 11
 2. - 4
 3. Iran - 4
 4. Irak - 3
 5. Afghanistan - 2
 6. Thailand - 2
 7. Somalia - 1
 8. Kuba - 1
 9. Kina - 1
 10. Kosovo - 1
 11. Turkiet - 1

År 2017

Totalt 61 rapporterade fall.

 • 42 (69,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (18,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 4
 2. Rumänien - 2
 3. Grekland - 2
 4. Taiwan - 1
 5. Algeriet - 1
 6. Albanien - 1
 7. Thailand - 1

År 2018

Totalt 91 rapporterade fall.

 • 63 (69,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (24,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 6
 2. Thailand - 2
 3. Afghanistan - 1
 4. Kina - 1
 5. USA - 1
 6. Sydostasien - 1

År 2019

Totalt 127 rapporterade fall.

 • 83 (65,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (11,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 30 (24,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 24
 2. Thailand - 3
 3. Syrien - 2
 4. Colombia - 1
 5. Eritrea - 1
 6. Afghanistan - 1
 7. Sri Lanka - 1
 8. Asien - 1
 9. Polen - 1
 10. Kina - 1
 11. Turkiet - 1
 12. Indien - 1

År 2020

Totalt 112 rapporterade fall.

 • 72 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (32,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 27
 2. Serbien - 1
 3. Kosovo - 1
 4. Rumänien - 1
 5. Saudiarabien - 1
 6. Polen - 1

År 2021

Totalt 92 rapporterade fall.

 • 43 (47,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 45 (49,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 39
 2. Irak - 1
 3. Spanien - 1
 4. Thailand - 1
 5. Polen - 1

År 2022

Totalt 138 rapporterade fall.

 • 80 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 52 (38,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 44
 2. Irak - 2
 3. Kosovo - 1
 4. Spanien - 1
 5. Somalia - 1
 6. Thailand - 1