Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge0/010/6,263/1,872/1,250/02/1,272/1,292/1,303/1,961/0,652/1,30
Dalarna3/1,040/02/0,692/0,693/1,057/2,491/0,350/06/2,1610/3,618/2,88
Gotland3/5,021/1,670/00/00/00/00/00/01/1,744/6,972/3,49
Gävleborg4/1,390/01/0,340/01/0,351/0,350/01/0,352/0,724/1,448/2,89
Halland1/0,292/0,592/0,602/0,610/00/01/0,320/00/02/0,660/0
Jämtland5/3,822/1,527/5,373/2,310/04/3,144/3,157/5,536/4,754/3,166/4,73
Jönköping9/2,471/0,270/00/00/00/00/00/04/1,173/0,885/1,48
Kalmar0/03/1,221/0,402/0,821/0,412/0,848/3,395/2,136/2,5612/5,144/1,71
Kronoberg5/2,480/01/0,503/1,512/1,022/1,045/2,641/0,537/3,767/3,797/3,80
Norrbotten0/08/3,193/1,194/1,5914/5,582/0,802/0,801/0,405/2,0117/6,844/1,60
Skåne1/0,073/0,213/0,223/0,228/0,604/0,306/0,469/0,7035/2,7758/4,63108/8,69
Stockholm50/2,1050/2,1014/0,5912/0,518/0,3512/0,5317/0,7718/0,8386/4,04100/4,78171/8,34
Södermanland5/1,684/1,346/2,037/2,402/0,690/00/01/0,365/1,8211/4,047/2,58
Uppsala9/2,342/0,521/0,264/1,080/01/0,285/1,432/0,5710/2,927/2,068/2,38
Värmland1/0,352/0,705/1,770/04/1,430/00/00/02/0,732/0,732/0,73
Västerbotten3/1,1013/4,7810/3,703/1,115/1,883/1,135/1,901/0,382/0,769/3,4612/4,62
Västernorrland0/00/02/0,811/0,405/2,033/1,232/0,820/03/1,238/3,3010/4,11
Västmanland1/0,361/0,363/1,093/1,103/1,125/1,893/1,142/0,7710/3,906/2,365/1,98
Västra Götaland10/0,5718/1,047/0,406/0,354/0,233/0,184/0,241/0,0627/1,6826/1,6329/1,83
Örebro5/1,646/1,9619/6,284/1,335/1,693/1,031/0,341/0,356/2,1112/4,265/1,78
Östergötland3/0,641/0,211/0,210/02/0,445/1,124/0,901/0,227/1,6110/2,315/1,16
Totalt118/1,14127/1,2291/0,8861/0,6067/0,6759/0,5970/0,7153/0,54233/2,43313/3,30408/4,33