Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge 1/0,630/010/6,273/1,882/1,250/02/1,282/1,302/1,314/2,631/0,65
Dalarna 3/1,043/1,040/02/0,702/0,703/1,057/2,491/0,360/06/2,1710/3,61
Gotland 0/03/4,991/1,680/00/00/00/00/00/01/1,754/6,98
Gävleborg 0/02/0,700/01/0,350/01/0,351/0,351/0,361/0,362/0,722/0,72
Halland 0/00/02/0,602/0,612/0,620/00/01/0,320/00/02/0,66
Jämtland 2/1,525/3,812/1,537/5,373/2,310/04/3,144/3,166/4,746/4,754/3,17
Jönköping 2/0,558/2,191/0,280/00/00/00/00/00/04/1,183/0,89
Kalmar 4/1,630/04/1,632/0,822/0,821/0,412/0,848/3,405/2,146/2,5713/5,58
Kronoberg 1/0,495/2,470/01/0,503/1,522/1,032/1,055/2,641/0,537/3,777/3,79
Norrbotten 0/00/08/3,203/1,203/1,1914/5,592/0,802/0,802/0,805/2,0113/5,23
Skåne 1/0,071/0,073/0,222/0,153/0,228/0,604/0,316/0,4710/0,7835/2,7757/4,55
Stockholm 29/1,2149/2,0550/2,1014/0,6012/0,528/0,3512/0,5416/0,7317/0,7985/4,00100/4,79
Södermanland 2/0,675/1,674/1,346/2,047/2,402/0,690/00/01/0,365/1,8213/4,77
Uppsala 4/1,038/2,062/0,521/0,273/0,810/01/0,284/1,151/0,2910/2,927/2,07
Värmland 1/0,351/0,352/0,715/1,780/04/1,430/00/00/02/0,732/0,73
Västerbotten 2/0,733/1,1013/4,7810/3,703/1,125/1,883/1,145/1,911/0,382/0,779/3,47
Västernorrland 0/00/00/02/0,811/0,415/2,043/1,232/0,820/03/1,248/3,30
Västmanland 2/0,721/0,361/0,363/1,104/1,483/1,125/1,894/1,532/0,7710/3,908/3,15
Västra Götaland 9/0,5210/0,5818/1,047/0,416/0,354/0,243/0,184/0,251/0,0627/1,6926/1,64
Örebro 6/1,965/1,646/1,9719/6,295/1,675/1,703/1,031/0,352/0,706/2,1212/4,27
Östergötland 2/0,433/0,640/01/0,220/02/0,445/1,124/0,901/0,237/1,6111/2,55
Totalt71/0,68112/1,08127/1,2391/0,8961/0,6067/0,6759/0,6070/0,7253/0,55233/2,44312/3,29