Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 5/3,152/1,260/010/6,273/1,882/1,250/02/1,282/1,302/1,313/1,97
Dalarna 3/1,042/0,693/1,040/02/0,702/0,703/1,057/2,491/0,360/06/2,17
Gotland 2/3,280/03/4,991/1,680/00/00/00/00/00/01/1,75
Gävleborg 1/0,350/02/0,700/01/0,350/01/0,351/0,350/01/0,362/0,72
Halland 0/00/00/02/0,602/0,612/0,620/00/01/0,320/00/0
Jämtland 1/0,761/0,765/3,812/1,537/5,373/2,310/04/3,144/3,167/5,546/4,75
Jönköping 1/0,271/0,278/2,191/0,280/00/00/00/00/00/04/1,18
Kalmar 2/0,814/1,620/03/1,221/0,412/0,821/0,412/0,848/3,405/2,146/2,57
Kronoberg 5/2,462/0,985/2,470/01/0,503/1,522/1,032/1,055/2,641/0,537/3,77
Norrbotten 3/1,200/00/08/3,203/1,204/1,5914/5,592/0,802/0,801/0,405/2,01
Skåne 2/0,144/0,291/0,073/0,223/0,223/0,228/0,604/0,316/0,479/0,7135/2,77
Stockholm 49/2,0336/1,4949/2,0550/2,1014/0,6012/0,528/0,3512/0,5417/0,7718/0,8386/4,04
Södermanland 3/0,995/1,665/1,674/1,346/2,047/2,402/0,690/00/01/0,365/1,82
Uppsala 1/0,255/1,278/2,062/0,521/0,274/1,080/01/0,285/1,432/0,5810/2,92
Värmland 12/4,241/0,351/0,352/0,715/1,780/04/1,430/00/00/02/0,73
Västerbotten 6/2,195/1,823/1,1013/4,7810/3,703/1,125/1,883/1,145/1,911/0,382/0,77
Västernorrland 1/0,410/00/00/02/0,811/0,415/2,043/1,232/0,820/03/1,24
Västmanland 2/0,722/0,721/0,361/0,363/1,103/1,113/1,125/1,893/1,152/0,7710/3,90
Västra Götaland 15/0,869/0,5210/0,5818/1,047/0,416/0,354/0,243/0,184/0,251/0,0627/1,69
Örebro 2/0,656/1,965/1,646/1,9719/6,294/1,345/1,703/1,031/0,351/0,356/2,12
Östergötland 13/2,777/1,493/0,641/0,211/0,220/02/0,445/1,124/0,901/0,237/1,61
Totalt129/1,2392/0,88112/1,08127/1,2391/0,8961/0,6067/0,6759/0,6070/0,7253/0,55233/2,44