Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/010/6,263/1,872/1,250/02/1,272/1,292/1,303/1,961/0,65
Dalarna3/1,043/1,040/02/0,692/0,693/1,057/2,491/0,350/06/2,1610/3,61
Gotland0/03/4,981/1,670/00/00/00/00/00/01/1,744/6,97
Gävleborg0/02/0,690/01/0,340/01/0,351/0,350/01/0,352/0,724/1,44
Halland0/00/02/0,592/0,602/0,610/00/01/0,320/00/02/0,66
Jämtland1/0,765/3,812/1,527/5,373/2,310/04/3,144/3,157/5,536/4,754/3,16
Jönköping0/08/2,191/0,270/00/00/00/00/00/04/1,173/0,88
Kalmar1/0,400/03/1,221/0,402/0,821/0,412/0,848/3,395/2,136/2,5612/5,14
Kronoberg0/05/2,470/01/0,503/1,512/1,022/1,045/2,641/0,537/3,767/3,79
Norrbotten0/00/08/3,193/1,194/1,5914/5,582/0,802/0,801/0,405/2,0117/6,84
Skåne0/01/0,073/0,213/0,223/0,228/0,604/0,306/0,469/0,7035/2,7758/4,63
Stockholm7/0,2949/2,0450/2,1014/0,5912/0,518/0,3512/0,5317/0,7718/0,8386/4,04100/4,78
Södermanland0/05/1,674/1,346/2,037/2,402/0,690/00/01/0,365/1,8211/4,04
Uppsala1/0,258/2,052/0,521/0,264/1,080/01/0,285/1,432/0,5710/2,927/2,06
Värmland1/0,351/0,352/0,705/1,770/04/1,430/00/00/02/0,732/0,73
Västerbotten1/0,363/1,0913/4,7810/3,703/1,115/1,883/1,135/1,901/0,382/0,769/3,46
Västernorrland0/00/00/02/0,811/0,405/2,033/1,232/0,820/03/1,238/3,30
Västmanland2/0,721/0,361/0,363/1,093/1,103/1,125/1,893/1,142/0,7710/3,906/2,36
Västra Götaland1/0,0510/0,5718/1,047/0,406/0,354/0,233/0,184/0,241/0,0627/1,6826/1,63
Örebro1/0,325/1,636/1,9619/6,284/1,335/1,693/1,031/0,341/0,356/2,1112/4,26
Östergötland0/03/0,641/0,211/0,210/02/0,445/1,124/0,901/0,227/1,6110/2,31
Totalt19/0,18112/1,07127/1,2291/0,8861/0,6067/0,6759/0,5970/0,7153/0,54233/2,43313/3,30