Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 0/01/0,630/00/00/01/0,630/01/0,640/00/00/0
Dalarna 1/0,350/00/00/00/01/0,351/0,351/0,360/00/01/0,36
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,320/00/0
Jämtland 0/01/0,760/00/01/0,770/00/03/2,364/3,166/4,744/3,17
Jönköping 0/00/01/0,270/00/00/00/00/00/00/01/0,29
Kalmar 1/0,400/00/01/0,410/00/00/01/0,423/1,272/0,861/0,43
Kronoberg 0/00/00/00/00/01/0,511/0,511/0,520/01/0,531/0,54
Norrbotten 0/00/00/00/01/0,402/0,8013/5,192/0,800/00/05/2,01
Skåne 0/02/0,140/00/00/00/01/0,083/0,232/0,163/0,248/0,63
Stockholm 0/00/02/0,082/0,080/00/01/0,042/0,092/0,090/02/0,09
Södermanland 0/00/00/01/0,340/00/01/0,350/00/00/01/0,36
Uppsala 0/00/01/0,260/00/02/0,540/00/02/0,570/01/0,29
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 1/0,360/00/02/0,742/0,741/0,374/1,502/0,764/1,521/0,380/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/02/0,820/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/01/0,370/00/01/0,391/0,39
Västra Götaland 2/0,110/00/08/0,462/0,120/01/0,060/00/00/04/0,25
Örebro 1/0,330/01/0,330/00/00/02/0,681/0,340/00/01/0,35
Östergötland 0/00/00/00/00/00/01/0,221/0,223/0,680/03/0,69
Totalt6/0,064/0,045/0,0514/0,146/0,068/0,0827/0,2720/0,2021/0,2214/0,1534/0,36