Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/00/00/01/0,620/01/0,630/00/00/01/0,65
Dalarna0/00/00/00/01/0,341/0,351/0,350/00/01/0,363/1,08
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/01/0,320/00/00/0
Jämtland0/00/00/01/0,760/00/03/2,354/3,156/4,744/3,163/2,37
Jönköping0/01/0,270/00/00/00/00/00/00/01/0,290/0
Kalmar0/00/01/0,400/00/00/01/0,423/1,272/0,851/0,423/1,28
Kronoberg0/00/00/00/01/0,501/0,511/0,520/01/0,531/0,531/0,54
Norrbotten0/00/00/01/0,392/0,7913/5,182/0,800/00/05/2,019/3,62
Skåne1/0,070/00/00/00/01/0,073/0,232/0,153/0,238/0,6312/0,95
Stockholm0/02/0,082/0,080/00/01/0,042/0,082/0,090/02/0,092/0,09
Södermanland0/00/01/0,330/00/01/0,340/00/00/01/0,360/0
Uppsala0/01/0,250/00/02/0,540/00/02/0,570/01/0,292/0,59
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/02/0,732/0,741/0,374/1,502/0,755/1,901/0,380/05/1,92
Västernorrland0/00/00/00/00/00/02/0,820/00/00/01/0,41
Västmanland0/00/00/00/00/01/0,370/00/01/0,381/0,390/0
Västra Götaland0/00/08/0,462/0,110/01/0,050/00/00/04/0,245/0,31
Örebro0/01/0,320/00/00/02/0,671/0,340/00/01/0,352/0,71
Östergötland0/00/00/00/00/01/0,221/0,223/0,670/03/0,692/0,46
Totalt1/0,005/0,0414/0,136/0,058/0,0727/0,2720/0,2022/0,2214/0,1434/0,3551/0,53