Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 1/0,631/0,630/06/3,763/1,880/00/00/02/1,300/00/0
Dalarna 0/02/0,693/1,040/02/0,701/0,352/0,703/1,071/0,360/05/1,81
Gotland 1/1,640/03/4,991/1,680/00/00/00/00/00/01/1,75
Gävleborg 1/0,350/00/00/01/0,350/01/0,351/0,350/00/02/0,72
Halland 0/00/00/02/0,602/0,612/0,620/00/00/00/00/0
Jämtland 1/0,760/05/3,812/1,535/3,842/1,540/01/0,790/01/0,792/1,58
Jönköping 1/0,271/0,276/1,641/0,280/00/00/00/00/00/01/0,29
Kalmar 1/0,404/1,620/01/0,410/01/0,411/0,410/02/0,853/1,283/1,28
Kronoberg 5/2,461/0,493/1,480/01/0,502/1,011/0,511/0,523/1,590/03/1,61
Norrbotten 3/1,200/00/01/0,400/01/0,401/0,400/01/0,400/00/0
Skåne 2/0,142/0,141/0,073/0,223/0,222/0,155/0,381/0,083/0,235/0,3914/1,11
Stockholm 14/0,584/0,1723/0,9632/1,359/0,389/0,394/0,187/0,318/0,3610/0,4620/0,94
Södermanland 3/0,995/1,664/1,343/1,016/2,045/1,721/0,350/00/01/0,363/1,09
Uppsala 1/0,254/1,017/1,802/0,521/0,272/0,540/00/03/0,862/0,589/2,63
Värmland 13/4,591/0,351/0,351/0,355/1,780/04/1,430/00/00/02/0,73
Västerbotten 6/2,192/0,733/1,1011/4,057/2,592/0,741/0,381/0,380/00/02/0,77
Västernorrland 2/0,820/00/00/01/0,411/0,414/1,631/0,412/0,820/03/1,24
Västmanland 2/0,722/0,720/01/0,363/1,103/1,112/0,755/1,893/1,151/0,399/3,51
Västra Götaland 11/0,633/0,177/0,4010/0,584/0,235/0,302/0,123/0,183/0,181/0,0617/1,06
Örebro 2/0,656/1,964/1,316/1,979/2,984/1,343/1,021/0,341/0,350/03/1,06
Östergötland 10/2,135/1,062/0,430/01/0,220/01/0,224/0,900/01/0,234/0,92
Totalt80/0,7743/0,4172/0,6983/0,8063/0,6242/0,4233/0,3329/0,2932/0,3325/0,26103/1,08