Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/06/3,753/1,870/00/00/02/1,290/00/00/0
Dalarna2/0,693/1,040/02/0,691/0,342/0,703/1,061/0,350/05/1,804/1,44
Gotland0/03/4,981/1,670/00/00/00/00/00/01/1,743/5,23
Gävleborg0/00/00/01/0,340/01/0,351/0,350/00/02/0,722/0,72
Halland0/00/02/0,592/0,602/0,610/00/00/00/00/02/0,66
Jämtland0/05/3,812/1,525/3,832/1,540/01/0,780/01/0,792/1,581/0,79
Jönköping1/0,276/1,641/0,270/00/00/00/00/00/01/0,291/0,29
Kalmar1/0,400/01/0,400/01/0,411/0,410/02/0,843/1,283/1,286/2,57
Kronoberg0/03/1,480/01/0,502/1,011/0,511/0,523/1,580/03/1,616/3,25
Norrbotten0/00/01/0,390/01/0,391/0,390/01/0,400/00/04/1,61
Skåne0/01/0,073/0,213/0,222/0,145/0,371/0,073/0,235/0,3914/1,1043/3,43
Stockholm3/0,1223/0,9632/1,349/0,389/0,384/0,177/0,318/0,3610/0,4620/0,9422/1,05
Södermanland1/0,334/1,333/1,006/2,035/1,711/0,340/00/01/0,363/1,0910/3,67
Uppsala3/0,777/1,802/0,521/0,262/0,540/00/03/0,852/0,579/2,634/1,18
Värmland1/0,351/0,351/0,355/1,770/04/1,430/00/00/02/0,732/0,73
Västerbotten0/03/1,0911/4,047/2,592/0,741/0,371/0,370/00/02/0,764/1,54
Västernorrland0/00/00/01/0,401/0,404/1,621/0,412/0,820/03/1,234/1,65
Västmanland2/0,720/01/0,363/1,093/1,102/0,745/1,893/1,141/0,389/3,516/2,36
Västra Götaland2/0,117/0,4010/0,574/0,235/0,292/0,113/0,183/0,181/0,0617/1,0618/1,13
Örebro3/0,984/1,306/1,969/2,974/1,333/1,011/0,341/0,340/03/1,055/1,77
Östergötland0/02/0,420/01/0,210/01/0,224/0,890/01/0,224/0,926/1,39
Totalt19/0,1872/0,6983/0,8063/0,6142/0,4133/0,3329/0,2932/0,3225/0,25103/1,07153/1,61