Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,350/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/01/0,510/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,40
Skåne 0/02/0,150/01/0,081/0,081/0,080/00/00/00/00/00/0
Stockholm 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,041/0,042/0,09
Södermanland 0/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/01/0,361/0,360/00/00/00/00/02/0,72
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/02/0,811/0,410/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 0/00/00/00/01/0,370/01/0,370/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/01/0,061/0,060/00/00/00/00/00/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/02/0,68
Östergötland 0/00/01/0,220/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt1/0,013/0,032/0,026/0,065/0,052/0,022/0,021/0,010/02/0,022/0,027/0,07