Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,65
Dalarna1/0,360/00/02/0,720/01/0,360/04/1,440/01/0,360/01/0,36
Gotland0/00/01/1,741/1,741/1,741/1,740/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/01/0,360/00/02/0,720/01/0,36
Halland0/01/0,330/00/00/00/01/0,330/00/00/00/00/0
Jämtland1/0,791/0,791/0,790/00/00/00/00/01/0,790/00/00/0
Jönköping0/01/0,290/00/01/0,290/00/00/00/00/01/0,290/0
Kalmar1/0,420/02/0,850/01/0,423/1,280/02/0,850/00/01/0,422/0,85
Kronoberg1/0,540/01/0,541/0,540/02/1,081/0,540/01/0,540/00/00/0
Norrbotten2/0,800/00/03/1,200/04/1,610/04/1,613/1,201/0,400/00/0
Skåne11/0,8711/0,876/0,478/0,630/07/0,551/0,071/0,073/0,234/0,312/0,154/0,31
Stockholm10/0,473/0,1415/0,716/0,2811/0,526/0,286/0,283/0,147/0,339/0,4313/0,6211/0,52
Södermanland0/01/0,362/0,732/0,730/01/0,361/0,362/0,730/00/02/0,730/0
Uppsala0/00/02/0,590/02/0,590/00/01/0,290/00/01/0,291/0,29
Värmland0/01/0,361/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/01/0,380/00/02/0,771/0,380/03/1,151/0,381/0,380/0
Västernorrland3/1,231/0,411/0,410/00/00/00/00/00/02/0,821/0,410/0
Västmanland0/01/0,390/02/0,781/0,392/0,780/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland4/0,251/0,062/0,123/0,186/0,372/0,120/02/0,122/0,122/0,122/0,120/0
Örebro0/00/00/05/1,771/0,351/0,351/0,350/01/0,351/0,351/0,351/0,35
Östergötland0/00/01/0,231/0,231/0,231/0,230/02/0,460/02/0,461/0,231/0,23
Totalt34/0,3522/0,2336/0,3734/0,3525/0,2633/0,3413/0,1321/0,2221/0,2225/0,2626/0,2723/0,24