Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,650/00/00/00/01/0,650/00/01/0,650/00/0
Dalarna1/0,360/01/0,361/0,361/0,360/00/01/0,360/00/00/01/0,36
Gotland0/00/00/00/01/1,740/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,360/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland3/2,370/01/0,790/00/00/00/00/00/00/01/0,791/0,79
Jönköping1/0,291/0,291/0,290/00/00/00/00/01/0,290/00/00/0
Kalmar1/0,421/0,420/00/00/01/0,421/0,420/01/0,420/00/01/0,42
Kronoberg0/02/1,070/01/0,533/1,610/00/00/00/00/00/01/0,53
Norrbotten0/02/0,801/0,400/01/0,400/00/00/00/01/0,400/00/0
Skåne7/0,557/0,557/0,555/0,392/0,150/00/00/02/0,151/0,073/0,231/0,07
Stockholm13/0,6122/1,0322/1,0315/0,7013/0,610/00/00/00/00/01/0,040/0
Södermanland0/02/0,723/1,090/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala2/0,584/1,161/0,291/0,290/00/00/00/01/0,290/01/0,290/0
Värmland0/00/02/0,730/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten1/0,381/0,380/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/01/0,410/00/01/0,410/00/01/0,410/00/0
Västmanland1/0,390/00/00/01/0,390/00/00/00/08/3,120/00/0
Västra Götaland2/0,124/0,248/0,495/0,315/0,311/0,060/00/00/00/02/0,120/0
Örebro1/0,352/0,700/02/0,700/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Östergötland1/0,231/0,230/02/0,460/00/00/01/0,231/0,230/00/01/0,23
Totalt35/0,3650/0,5247/0,4933/0,3428/0,292/0,023/0,032/0,026/0,0612/0,129/0,096/0,06