Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,660/00/00/00/01/0,660/00/01/0,660/00/0
Dalarna 1/0,360/01/0,361/0,361/0,360/00/01/0,360/00/00/01/0,36
Gotland 0/00/00/00/01/1,750/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,360/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 3/2,380/01/0,790/00/00/00/00/00/00/01/0,791/0,79
Jönköping 1/0,291/0,291/0,290/00/00/00/00/01/0,290/00/00/0
Kalmar 1/0,431/0,430/00/00/01/0,431/0,430/01/0,430/00/01/0,43
Kronoberg 0/02/1,080/01/0,543/1,610/00/00/00/00/00/01/0,54
Norrbotten 0/02/0,801/0,400/01/0,400/00/00/00/01/0,400/00/0
Skåne 7/0,557/0,557/0,555/0,402/0,160/00/00/02/0,161/0,083/0,241/0,08
Stockholm 13/0,6122/1,0322/1,0315/0,7113/0,610/00/00/00/00/01/0,050/0
Södermanland 0/02/0,733/1,090/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 2/0,584/1,171/0,291/0,290/00/00/00/01/0,290/01/0,290/0
Värmland 0/00/02/0,730/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 1/0,381/0,380/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/01/0,410/00/01/0,410/00/01/0,410/00/0
Västmanland 1/0,390/00/00/01/0,390/00/00/00/08/3,120/00/0
Västra Götaland 2/0,124/0,258/0,505/0,315/0,311/0,060/00/00/00/02/0,120/0
Örebro 1/0,352/0,710/02/0,710/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Östergötland 1/0,231/0,230/02/0,460/00/00/01/0,231/0,230/00/01/0,23
Totalt35/0,3750/0,5247/0,4933/0,3528/0,292/0,023/0,032/0,026/0,0612/0,139/0,096/0,06