Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/01/0,640/01/0,640/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,320/0
Jämtland1/0,780/01/0,780/00/00/00/00/02/1,570/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar1/0,421/0,421/0,422/0,840/00/00/00/02/0,840/00/01/0,42
Kronoberg0/00/00/00/00/02/1,052/1,050/00/00/00/01/0,52
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,401/0,400/0
Skåne0/00/02/0,150/00/02/0,150/00/01/0,070/00/01/0,07
Stockholm2/0,091/0,042/0,093/0,130/00/00/03/0,132/0,093/0,131/0,040/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/01/0,280/01/0,280/00/00/03/0,850/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/01/0,380/00/00/00/02/0,760/02/0,760/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,411/0,410/0
Västmanland2/0,760/01/0,380/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/00/01/0,062/0,120/00/01/0,060/00/00/00/00/0
Örebro0/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/00/0
Östergötland1/0,220/00/00/00/00/01/0,220/02/0,450/00/00/0
Totalt7/0,072/0,029/0,0910/0,100/07/0,074/0,045/0,059/0,0910/0,104/0,043/0,03