Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/01/0,650/01/0,650/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,320/0
Jämtland 1/0,790/01/0,790/00/00/00/00/02/1,580/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 1/0,421/0,421/0,422/0,850/00/00/00/02/0,850/00/01/0,42
Kronoberg 0/00/00/00/00/02/1,062/1,060/00/00/00/01/0,53
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,401/0,400/0
Skåne 0/00/02/0,160/00/02/0,160/00/01/0,080/00/01/0,08
Stockholm 2/0,091/0,052/0,093/0,140/00/00/03/0,142/0,093/0,141/0,050/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/01/0,290/01/0,290/00/00/03/0,860/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/01/0,380/00/00/00/02/0,760/02/0,760/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,411/0,410/0
Västmanland 2/0,760/01/0,380/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/01/0,062/0,120/00/01/0,060/00/00/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,230/00/00/00/00/01/0,230/02/0,450/00/00/0
Totalt7/0,072/0,029/0,0910/0,100/07/0,074/0,045/0,059/0,0910/0,104/0,043/0,03