Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/01/0,631/0,630/00/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,350/00/00/01/0,350/00/00/00/01/0,353/1,061/0,35
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/01/0,780/00/03/2,350/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,420/00/01/0,42
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/1,04
Norrbotten0/00/00/01/0,400/00/01/0,400/00/00/00/00/0
Skåne1/0,070/00/00/00/01/0,071/0,070/00/01/0,070/00/0
Stockholm1/0,040/01/0,042/0,083/0,131/0,040/00/02/0,081/0,041/0,040/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/02/0,75
Västernorrland0/01/0,410/01/0,410/00/00/00/00/00/00/01/0,41
Västmanland0/00/00/01/0,371/0,373/1,130/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/00/00/00/00/00/01/0,060/00/00/01/0,061/0,06
Örebro0/00/01/0,340/00/00/00/00/00/01/0,341/0,340/0
Östergötland0/00/00/00/03/0,672/0,440/00/00/00/00/00/0
Totalt3/0,031/0,012/0,025/0,059/0,099/0,095/0,051/0,013/0,037/0,076/0,068/0,08