Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/01/0,641/0,640/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,360/00/00/01/0,360/00/00/00/01/0,363/1,071/0,36
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,790/00/03/2,360/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,420/00/01/0,42
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/1,05
Norrbotten 0/00/00/01/0,400/00/01/0,400/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,080/00/00/00/01/0,081/0,080/00/01/0,080/00/0
Stockholm 1/0,040/01/0,042/0,093/0,131/0,040/00/02/0,091/0,041/0,040/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/02/0,76
Västernorrland 0/01/0,410/01/0,410/00/00/00/00/00/00/01/0,41
Västmanland 0/00/00/01/0,381/0,383/1,140/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/01/0,060/00/00/01/0,061/0,06
Örebro 0/00/01/0,340/00/00/00/00/00/01/0,341/0,340/0
Östergötland 0/00/00/00/03/0,672/0,450/00/00/00/00/00/0
Totalt3/0,031/0,012/0,025/0,059/0,099/0,095/0,051/0,013/0,037/0,076/0,068/0,08