Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,350/00/01/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/01/0,510/00/01/0,510/00/00/00/0
Norrbotten 2/0,803/1,201/0,401/0,402/0,802/0,800/00/00/02/0,800/01/0,40
Skåne 0/02/0,152/0,151/0,082/0,151/0,080/00/00/00/00/00/0
Stockholm 1/0,040/00/00/00/00/00/00/00/03/0,131/0,043/0,13
Södermanland 0/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/01/0,361/0,360/00/00/00/00/02/0,72
Västerbotten 2/0,751/0,381/0,380/00/00/00/01/0,380/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/01/0,412/0,811/0,410/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 0/01/0,370/00/01/0,370/01/0,370/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/01/0,061/0,060/00/00/00/01/0,060/01/0,060/0
Örebro 1/0,340/00/00/00/00/01/0,341/0,340/00/00/02/0,68
Östergötland 0/01/0,221/0,220/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt7/0,079/0,097/0,077/0,079/0,094/0,042/0,023/0,031/0,016/0,063/0,039/0,09