Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,350/00/01/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/01/0,510/00/01/0,510/00/00/00/0
Norrbotten2/0,793/1,191/0,391/0,392/0,792/0,790/00/00/02/0,790/01/0,39
Skåne0/02/0,152/0,151/0,072/0,151/0,070/00/00/00/00/00/0
Stockholm1/0,040/00/00/00/00/00/00/00/03/0,131/0,043/0,13
Södermanland0/00/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/01/0,34
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/01/0,351/0,350/00/00/00/00/02/0,71
Västerbotten2/0,751/0,371/0,370/00/00/00/01/0,370/00/00/00/0
Västernorrland0/00/01/0,402/0,811/0,400/00/00/00/01/0,400/00/0
Västmanland0/01/0,370/00/01/0,370/01/0,370/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/00/01/0,051/0,050/00/00/00/01/0,050/01/0,050/0
Örebro1/0,330/00/00/00/00/01/0,331/0,330/00/00/02/0,67
Östergötland0/01/0,221/0,220/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt7/0,079/0,097/0,077/0,079/0,094/0,042/0,023/0,031/0,016/0,063/0,039/0,09