Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/01/0,620/00/00/00/00/00/01/0,62
Dalarna0/01/0,340/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/02/0,610/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/01/0,770/01/0,770/01/0,770/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar1/0,410/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/0
Kronoberg0/01/0,501/0,500/00/00/00/00/00/00/01/0,500/0
Norrbotten0/00/01/0,390/00/00/01/0,390/00/01/0,391/0,390/0
Skåne0/00/01/0,070/00/00/00/00/00/01/0,070/01/0,07
Stockholm0/01/0,041/0,041/0,041/0,042/0,080/01/0,040/02/0,081/0,042/0,08
Södermanland1/0,342/0,680/02/0,680/00/00/00/00/01/0,341/0,340/0
Uppsala0/00/03/0,810/00/00/00/00/00/01/0,270/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/01/0,370/01/0,370/00/01/0,370/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,730/01/0,36
Västra Götaland0/01/0,051/0,052/0,112/0,110/00/00/00/00/00/00/0
Örebro1/0,332/0,660/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt3/0,029/0,088/0,076/0,055/0,042/0,013/0,024/0,032/0,019/0,085/0,045/0,04