Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/00/01/0,63
Dalarna 0/01/0,350/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/02/0,620/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,770/01/0,770/01/0,770/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 1/0,410/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,511/0,510/00/00/00/00/00/00/01/0,510/0
Norrbotten 0/00/01/0,400/00/00/01/0,400/00/01/0,401/0,400/0
Skåne 0/00/01/0,070/00/00/00/00/00/01/0,070/01/0,07
Stockholm 0/01/0,041/0,041/0,041/0,042/0,090/01/0,040/02/0,091/0,042/0,09
Södermanland 1/0,342/0,690/02/0,690/00/00/00/00/01/0,341/0,340/0
Uppsala 0/00/03/0,810/00/00/00/00/00/01/0,270/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/01/0,370/01/0,370/00/01/0,370/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,740/01/0,37
Västra Götaland 0/01/0,061/0,062/0,122/0,120/00/00/00/00/00/00/0
Örebro 1/0,332/0,670/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt3/0,039/0,098/0,086/0,065/0,052/0,023/0,034/0,042/0,029/0,095/0,055/0,05