Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,621/0,620/00/00/00/00/00/00/00/01/0,62
Dalarna0/00/00/00/01/0,340/00/00/01/0,340/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,301/0,300/00/0
Jämtland1/0,761/0,760/00/01/0,761/0,760/00/00/00/03/2,300/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,500/00/00/0
Norrbotten1/0,391/0,390/00/00/00/00/00/01/0,390/00/00/0
Skåne0/00/01/0,070/00/00/00/00/00/01/0,070/01/0,07
Stockholm0/01/0,042/0,081/0,041/0,040/02/0,081/0,041/0,044/0,170/01/0,04
Södermanland0/02/0,670/00/01/0,330/00/00/01/0,332/0,670/00/0
Uppsala1/0,260/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/01/0,352/0,711/0,350/00/00/00/01/0,35
Västerbotten1/0,372/0,741/0,370/01/0,371/0,372/0,740/00/01/0,371/0,370/0
Västernorrland1/0,400/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/02/0,730/0
Västra Götaland0/00/00/00/00/02/0,110/00/01/0,052/0,110/02/0,11
Örebro0/00/00/00/01/0,3310/3,300/00/00/00/07/2,311/0,33
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,210/00/00/0
Totalt5/0,048/0,075/0,041/0,008/0,0716/0,155/0,041/0,0010/0,0912/0,1113/0,127/0,06