Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,631/0,630/00/00/00/00/00/00/00/01/0,63
Dalarna 0/00/00/00/01/0,350/00/00/01/0,350/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,301/0,300/00/0
Jämtland 1/0,771/0,770/00/01/0,771/0,770/00/00/00/03/2,300/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,500/00/00/0
Norrbotten 1/0,401/0,400/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Skåne 0/00/01/0,070/00/00/00/00/00/01/0,070/01/0,07
Stockholm 0/01/0,042/0,091/0,041/0,040/02/0,091/0,041/0,044/0,170/01/0,04
Södermanland 0/02/0,680/00/01/0,340/00/00/01/0,342/0,680/00/0
Uppsala 1/0,270/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/01/0,362/0,711/0,360/00/00/00/01/0,36
Västerbotten 1/0,372/0,741/0,370/01/0,371/0,372/0,740/00/01/0,371/0,370/0
Västernorrland 1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,370/02/0,730/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/02/0,120/00/01/0,062/0,120/02/0,12
Örebro 0/00/00/00/01/0,3310/3,310/00/00/00/07/2,321/0,33
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/0
Totalt5/0,058/0,085/0,051/0,018/0,0816/0,165/0,051/0,0110/0,1012/0,1213/0,137/0,07