Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,631/0,633/1,881/0,632/1,250/00/00/00/01/0,631/0,63
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,68
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 1/0,300/00/00/00/00/01/0,300/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/01/0,760/00/00/01/0,760/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,280/00/0
Kalmar 0/00/01/0,410/00/00/00/00/01/0,411/0,410/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/03/1,202/0,801/0,400/02/0,800/00/0
Skåne 1/0,071/0,070/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,07
Stockholm 3/0,130/03/0,132/0,081/0,047/0,2912/0,505/0,215/0,215/0,216/0,251/0,04
Södermanland 2/0,670/01/0,341/0,340/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,260/00/01/0,26
Värmland 0/00/01/0,350/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Västerbotten 0/00/02/0,741/0,372/0,741/0,371/0,372/0,740/01/0,371/0,372/0,74
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/02/0,121/0,063/0,172/0,123/0,171/0,060/00/00/02/0,124/0,23
Örebro 0/02/0,661/0,331/0,331/0,331/0,330/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,21
Totalt7/0,077/0,0711/0,1111/0,118/0,0817/0,1617/0,168/0,089/0,0910/0,1010/0,1012/0,12