Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,621/0,623/1,871/0,622/1,250/00/00/00/01/0,621/0,62
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,67
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland1/0,290/00/00/00/00/01/0,290/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/01/0,760/00/00/01/0,760/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,270/00/0
Kalmar0/00/01/0,400/00/00/00/00/01/0,401/0,400/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/03/1,192/0,791/0,390/02/0,790/00/0
Skåne1/0,071/0,070/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,07
Stockholm3/0,120/03/0,122/0,081/0,047/0,2912/0,505/0,215/0,215/0,216/0,251/0,04
Södermanland2/0,670/01/0,331/0,330/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,260/00/01/0,26
Värmland0/00/01/0,350/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Västerbotten0/00/02/0,731/0,362/0,731/0,361/0,362/0,730/01/0,361/0,362/0,73
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/02/0,111/0,053/0,172/0,113/0,171/0,050/00/00/02/0,114/0,23
Örebro0/02/0,651/0,321/0,321/0,321/0,320/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,21
Totalt7/0,067/0,0611/0,1011/0,108/0,0717/0,1617/0,168/0,079/0,0810/0,0910/0,0912/0,11