Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,350/00/00/00/00/01/0,350/00/01/0,350/00/0
Gotland 0/00/01/1,660/01/1,660/00/01/1,660/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/01/0,35
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 1/0,761/0,760/01/0,760/01/0,760/00/00/01/0,760/00/0
Jönköping 1/0,271/0,272/0,550/01/0,270/01/0,271/0,270/01/0,270/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 1/0,490/02/0,990/00/00/01/0,490/00/00/01/0,490/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,07
Stockholm 6/0,257/0,296/0,257/0,292/0,084/0,173/0,131/0,043/0,135/0,212/0,083/0,13
Södermanland 0/01/0,333/1,000/00/01/0,330/00/00/00/00/00/0
Uppsala 4/1,031/0,262/0,511/0,260/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 1/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/03/1,100/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Västra Götaland 2/0,120/03/0,173/0,170/00/00/00/00/01/0,061/0,060/0
Örebro 1/0,330/02/0,651/0,330/00/00/00/01/0,330/00/00/0
Östergötland 0/01/0,210/00/00/00/00/00/00/01/0,210/01/0,21
Totalt18/0,1712/0,1224/0,2313/0,135/0,056/0,066/0,064/0,044/0,0410/0,104/0,046/0,06