Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,340/00/00/00/00/01/0,340/00/01/0,340/00/0
Gotland0/00/01/1,660/01/1,660/00/01/1,660/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/00/01/0,34
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland1/0,761/0,760/01/0,760/01/0,760/00/00/01/0,760/00/0
Jönköping1/0,271/0,272/0,540/01/0,270/01/0,271/0,270/01/0,270/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg1/0,490/02/0,980/00/00/01/0,490/00/00/01/0,490/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,07
Stockholm6/0,257/0,296/0,257/0,292/0,084/0,163/0,121/0,043/0,125/0,202/0,083/0,12
Södermanland0/01/0,333/1,000/00/01/0,330/00/00/00/00/00/0
Uppsala4/1,021/0,252/0,511/0,250/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland1/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/03/1,090/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Västra Götaland2/0,110/03/0,173/0,170/00/00/00/00/01/0,051/0,050/0
Örebro1/0,320/02/0,651/0,320/00/00/00/01/0,320/00/00/0
Östergötland0/01/0,210/00/00/00/00/00/00/01/0,210/01/0,21
Totalt18/0,1712/0,1124/0,2313/0,125/0,046/0,056/0,054/0,034/0,0310/0,094/0,036/0,05