Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/01/0,630/00/00/00/00/00/00/01/0,63
Dalarna 1/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,760/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/01/0,270/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/01/0,400/01/0,400/01/0,401/0,400/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/01/0,490/00/00/01/0,49
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/01/0,070/00/00/02/0,141/0,070/0
Stockholm 1/0,043/0,120/02/0,084/0,176/0,257/0,291/0,043/0,122/0,083/0,124/0,17
Södermanland 0/00/00/00/00/01/0,330/00/01/0,331/0,331/0,331/0,33
Uppsala 0/01/0,250/00/00/01/0,251/0,250/01/0,250/00/01/0,25
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Västerbotten 0/00/01/0,360/01/0,360/00/00/00/00/01/0,362/0,73
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/02/0,720/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,060/00/02/0,110/01/0,061/0,061/0,061/0,061/0,061/0,060/0
Örebro 1/0,330/00/02/0,650/01/0,330/02/0,650/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,211/0,210/04/0,851/0,21
Totalt4/0,046/0,063/0,038/0,085/0,0513/0,1211/0,116/0,067/0,076/0,0612/0,1111/0,11